„Grafice a DTP se věnuji profesionálně již přes 20 let…“
Portfolio prací najdete pod odkazem REFERENCE

Velké zkušenosti jsem nabral ve Výtvarném studiu Jana Chaloupka v Praze, kde jsem pracoval na reklamních tiskovinách, kampaních a výstavních expozicích velkých farmaceutických společností. Dále také na odborných knihách a výtvarných publikacích pro galerie a nakladatelství.
Samozřejmostí vždy byla veškerá reklamní grafika, které jsem se věnoval také mnoho let v agentuře Lepor v Kutné Hoře.
Zde se rozšiřuje portfolio i o obalový design, webdesign, signmaking a tiskařinu.
Zkušenosti dále stále rozvíjím v práci grafického designera pro společnost Foxconn, kde vstupuje na scénu 3D grafika, vizualizace, animace, videoprezentace a virtuální realita.

Grafiku zpracovávám v profesionálních softwarech již od doby jejich prvních verzí. Cesta vedla přes Corel Draw, QuarkXPress k dnes nejpoužívanějším programům rodiny Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop, Illustrator…). 
3D vizualizace a animace zpracovávám pomocí Cinema 4D.  Nově tvořím na základě 3D modelů i virtuální realitu v Unity 3D.

• LOGA
• VIZITKY
• INZERÁTY
• WEB BANNERY, INFOGRAFIKY
• LETÁKY
• BROŽURY, KATALOGY, ČASOPISY, KNIHY…
• PLAKÁTY, BILLBOARDY, BANNERY, CEDULE…
• OBALOVÝ DESIGN
• REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
• ZPRACOVÁNÍ STUDIÍ A VÝKRESŮ
• ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, RETUŠE, PŘEVODY FORMÁTŮ
• 3D GRAFIKA, VIZUALIZACE, ANIMACE, VIDEO…
• VIRTUÁLNÍ REALITA
• ANIMACE A PREZENTACE
• NÁVRHY POTISKŮ TEXTILU
• KRESBA, ILUSTRACE A VÝTVARNÁ TVORBA
• ATD.